NoweLogoDAG
Login
Polityka bezpieczeństwa

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony

Zależy nam na zapewnieniu bezpiecznego i poufnego środowiska dla użytkowników naszej strony internetowej. Niniejsza polityka bezpieczeństwa ma na celu wyjaśnienie środków, które podjęliśmy w celu ochrony informacji, jakie przekazujesz nam podczas korzystania z naszej witryny.

Zabezpieczenia techniczne:

Stosujemy zaawansowane środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem. Nasza strona jest regularnie monitorowana pod kątem potencjalnych zagrożeń i podlega aktualizacjom w celu minimalizacji ryzyka.

Szyfrowanie:

Wspieramy szyfrowanie danych poprzez protokół HTTPS, co zapewnia bezpieczne połączenie między Twoim urządzeniem a naszym serwerem. Twoje dane są szyfrowane w trakcie przesyłania, co zmniejsza ryzyko przechwycenia ich przez osoby trzecie.

Ograniczony dostęp:

Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania ich poufności. Pracownicy i partnerzy, którzy mają dostęp do Twoich danych, są związani odpowiednimi umowami i zobowiązaniami do przestrzegania polityki bezpieczeństwa.

Zabezpieczenia fizyczne:

Nasze serwery i systemy są umieszczone w bezpiecznych lokalizacjach, które są chronione przed dostępem fizycznym nieuprawnionych osób.

Monitorowanie i reagowanie na incydenty:

Mamy wdrożone procedury monitorowania i reagowania na ewentualne incydenty związane z bezpieczeństwem danych. Jeśli zauważysz lub podejrzewasz naruszenie bezpieczeństwa, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu.

Pliki cookie i technologie śledzenia:

Jeśli korzystamy z plików cookie lub innych technologii śledzenia, robimy to w celu poprawy funkcjonalności strony oraz zbierania anonimowych danych statystycznych. Nie używamy tych technologii w celach naruszania prywatności użytkowników.

Regularne przeglądy bezpieczeństwa:

Przeprowadzamy regularne przeglądy naszych procedur i środków bezpieczeństwa, aby upewnić się, że są one skuteczne i dostosowane do zmieniających się zagrożeń.

Współpraca z władzami i regulacjami:

W przypadku potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa, jesteśmy gotowi współpracować z właściwymi organami ścigania oraz wypełnić wszelkie wymogi związane z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

 

Niniejsza polityka bezpieczeństwa ma charakter informacyjny i może podlegać aktualizacjom. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

 

 

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszej strony.

 

DAG s.c
Dobra 22/24 12
00-388 Warszawa
22 100 77 77
biuro@dag.pl